Ledarskapsutveckling & ledarträning

Vi utgår från de senaste forskningsresultaten kring vad som krävs av dig för att bygga en organisation som präglas av lusten och förmågan att nå mål, känna motivation samt att få tillgång till den inre drivkraften. Utifrån över 50 års erfarenhet av att träna och utveckla ledare arbetar vi idag med en metodik som bygger på lärande i din vardagsmiljö som ledare.

Utmaningen är inte att köpa ledarskapskurser och ledarskapsutbildning – utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.

IPU Profilanalys

Förstå dig själv och andra bättre

Att förstå sitt eget och andras beteende är en viktig nyckel för att utveckla ett effektivare ledarskap, fungerade team, ökad försäljning eller bättre kundvård. Är du nyfiken på hur du kan använda din personlighet på ett optimalt sätt i mötet med kunder och kollegor?

Läs mer

Mercuri PLT

Ledarskapsträning direkt i din mobil

Med appen Mercuri PLT får du en personlig ledarskapstränare som motiverar dig på ett inspirerande sätt, direkt i din mobil. Utveckla dina färdigheter inom feedback, kommunikation, självledarskap, teamutveckling, teamledarskap och time management och räkna med att träningen verkligen blir av.

Läs mer

Länkar

Medarbetarundersökningar - Hur nöjda är dina medarbetare?

Läs mer