Key Account Manager-utbildning

Förutom ”stora affärer” kräver Key Account Management stort engagemang, såväl organisatorisk som operativt. Rätt relationer kan ge fantastiska resultat, men bara genom en stark och strukturerad process för att hantera relationerna.  

Att verkligen lyckas med Key Account Management har blivit en allt mer komplex uppgift och samtidigt en allt viktigare faktor för att säkra god tillväxt. Därför har Mercuri International och St. Gallens Universitet i Schweiz tillsammans utvecklat en komplett Key Account Management-metodik som innefattar:

  • Införandet av ett system för Key Account Management inom företaget
  • Företagsanpassning med KAM-perspektiv
  • Utveckla vinnande strategier och taktiker för Key Account Managers
  • Utveckla SMART-mål
  • KAM-planering med kontinuerlig uppföljning
  • Insikt i hur kundens beslutsteam tänker och resonerar
  • Vikten av tillgång till information och förmågan att omvandla informationen till meningsfylld och lättillgängliga företagsfakta
  • Key Account-lösningar
  • Effektiva KAM-team

Vår kraftfulla, heltäckande och affärsmässiga modell  hanterar Key Account Management för business-to-business på det nationella, internationella och globala planet för små, mellanstora och stora organisationer. 

KEY ACCOUNT MANAGEMENT

Klassrumsutbildning

En försäljningsutbildning för dig som är på väg in i rollen eller har rollen som Key Account Manager (KAM) idag. Få kunskaper och färdigheter i hur arbetet med nyckelkunderna ska struktureras och organiseras för att du ska nå framgång i ditt key account managementarbete.

Läs mer & Boka

KEY ACCOUNT MANAGEMENT

Digital Utbildning

En digital utbildning för dig som vill öka din kunskap om hur du utvecklar och stärker samarbetet med dina nyckelkunder och lär känna kundens styrkor och svagheter.

Läs mer & Boka