Lönsamt Ledarskap

En handbok för dig som vill bli framgångsrik i ditt ledarskap

Överraska era ledare med en handbok full av verktyg och inspiration! Boken bygger på Hans Blanks och Mercuri Internationals erfarenheter av vad som skapar ett framgångsrikt ledarskap i vardagen. I boken länkas dessa erfarenheter samman med den forskning som bedrivs kring ledarskap idag och som vi tar mycket av våra tankar ifrån när vi utbildar ledare.

Bli en utvecklande ledare

Boken ger dig en bra grund för att bli en utvecklande ledare. Den hjälper dig att få medarbetarna att växa, både kompetensmässigt och som individer, samtidigt som du skapar en arbetsmiljö där mål och måluppfyllnad finns som en central del av ditt ledarskap.

Utifrån det s.k. transformerande ledarskapet beskrivs hur du kan arbeta med denna typ av ledarskap i vardagen. Du får tankar, idéer och riktlinjer för hur du kan arbeta och ständigt sträva efter att bli en ännu bättre ledare. Boken innehåller även checklistor på vad du kan tänka på när du ställs inför vardagliga ledarutmaningar i framtiden.

Vill du utvecklas inom ledarskap? Läs mer om våra utbildningar!

Lönsamhet i tre perspektiv

Begreppet ”lönsamt” när man beskriver ledarskap har minst tre olika perspektiv. Bra ledarskap är lönsamt om du uppnår följande:

  • Lönsamhet utifrån uppsatta mål: professionellt och affärsmässigt förhållningssätt när det gäller att nå satta mål och skapa resultat
  • Lönsamhet utifrån medarbetarperspektivet: utveckla medarbetarna så de mår bra på jobbet och växer som människor.
  • Lönsamhet utifrån din egen situation som ledare: rätt typ av ledarbeteende ger dig större flexibilitet och möjlighet att ha ett bredare fokus.

OM FÖRFATTAREN

HANS BLANK har i 20 år arbetat som ledarskapskonsult på Mercuri International Sverige AB. Idag arbetar Hans med ett eget företag som utvecklar ledare inom stora delar av Europa och Mercuri International är en viktig samarbetspartner i detta. Hans fokus ligger mest på det s.k. Utvecklande ledarskapet, UL, som är den svenska modellen av Transformational Leadership, ett av de mest etablerade synsätten på vad som skapar ett effektivt ledarskap och ett gynnsamt klimat för organisationer att nå satta mål samtidigt som det utvecklar dess medarbetare.


BESTÄLL LÖNSAMT LEDARSKAP

Ta nästa steg mot att bli en utvecklande ledare och beställ ditt eget exemplar av Lönsamt Ledarskap. Boken finns att beställa både på svenska och engelska i mjukband eller som E-bok.

SVENSKA

ENGELSKA

Utvecklas inom Ledarskap

Läs mer om vår utbildning Coachande Ledarskap

Ledarskapsutbildning