Sales Effect utser Mercuris Anders Karlström och Henrik Larsson Broman till två av Sveriges mest rekommenderade säljcoacher 2022

Sales Effect har nu släppt listan med 2022 års mest rekommenderade säljcoacher för 2022. Listan är framtagen med ambitionen att underlätta för företag som ska anlita en säljcoach och lyfter fram fakta om säljcoachernas specialområden. Från Mercuri International hittar vi Anders Karlström och Henrik Larsson-Broman på listan.

Henrik Larsson-Broman & Anders Karlström från Mercuri International

Mercuri International Sveriges VD Henrik Frohm säger:

”Båda är enormt uppskattade. Anders åtar sig kunduppdrag och utmaningar med stor entusiasm, nyfikenhet och engagemang. Henrik är nyfiken, framtidsorienterad och utforskande. Han driver vår forskning för att fånga upp de förändringar som sker i omvärlden och hur de kommer påverka framtidens försäljning. Tillsammans bidrar de till den egna organisationens utveckling och till våra kunders utveckling. Genom föreläsningar, workshops och utvecklingsprogram.

Genom forskningen påvisar Henrik hur verksamheten och organisationer behöver utvecklas för att anamma det som sker i vår omvärld. Anders omvandlar teorier och modeller till praktisktillämpning. Utifrån det gemensamma arbetet kan de definiera de gynnsamma beteenden som behöver utvecklas för att verklig förändring ska uppstå. De gör det med stor ödmjukhet, stort engagemang och de ser till att alla hänger med.”

Det är Sales Effectsläsare och deras runt tjugotusen nyhetsprenumeranter som nominerat och rekommenderat sina favoriter i en omfattande undersökning från hösten 2022 fram till och med Q1 2023. Två av de som nominerade Anders och Henrik skrev följande i sina nomineringar

”Anders har en unik förmåga att utbilda säljare i ämnet värdeskapande försäljning. Han är mycket kompetent och påläst i de teoretiska grunderna men det är i utbildningssalen han särskiljer sig. Anders når fram till ”hela” gruppen och är duktig på att använda exempel från verkligheten. Han får alla att känna sig sedda och skapar på så vis ett engagemang som behövs i denna typ av utbildningar.”

Marcus Hagberg, försäljningschef SME Mälardalen/Nord, Samhall

”Henrik är den bästa föreläsare och utbildare jag någonsin träffat. Tillvägagångssättet som helhet, retorik och praktik varvas på ett perfekt balanserat sätt.”

Niklas Fehrm, CRO Scrive AB


Henrik Frohm fortsätter: Organisationens entusiasm och driv får jag dagligen uppleva. Det är en ren befrielse när jag sitter försjunken i rapportering, nyckeltalsuppföljning och administration. Det är inte ovanligt att någon knackar på. Ett skönt avbrott. Jag lyfter blicken från skärmen och möter ett ansikte med ett stor leende och glimten i ögat. I sin hand, en bok, en forskningsrapport eller en modell.

”Henrik, jag har tänkt på en sak…!”

Det är en spännande upplevelse. Vid första anblick ser jag en modell, ofta en fyrkant. En fyrkant som går från livlös till levande. Den platta fyrkanten blir så levande när det sätts ord till den. Det gestikuleras, det ritas och adderas. Teorin, modellerna får fäste i verkligheten utifrån beteenden.

Förändring uppstår genom att vi förstår vad som sker i vår omvärld och vad vi ska göra annorlunda. Förmåga att fånga upp förändringarna i omvärlden och kunna vara bryggan som tar oss från teori till praktik. De får strategier att bli rörelser. Anders och Henrik, tack för att ni är våra kollegor och vi är mäkta stolta och glad över att ni är två av de mest rekommenderade säljcoacherna!

ÖPPNA SÄLJUTBILDNINGAR

Är du säljare eller säljchef och behöver nya verktyg?

En säljutbildning hos Mercuri ger dig nya verktyg och metoder för att både strukturera ditt arbete och bli mer effektiv som säljare, eller försäljningschef.

Läs mer

FÖRETAGSANPASSADE UTBILDNINGAR INOM SÄLJ

Vi utvecklar dina säljteam

Vi levererar innovativa lösningar för utbildning som är anpassade till just ert företag, er verksamhet och era specifika behov, samt hjälper er att bygga mer framgångsrika säljteam och växa mer som företag.

Läs mer