Ledarskapskurser

Vill du utveckla ditt ledarskap med hjälp av en kurs? Våra ledarskapskurser kommer att ge dig nya verktyg och metoder när du ska leda andra. Tillsammans går vi igenom de viktigaste verktygen du behöver för att nå framgång i ditt ledarskap. På den här sidan kan du hitta kursen som hjälper dig att utveckla ditt ledarskap på ett sätt som gör dig till en framgångsrik ledare.

Ledarskapskurser utveckla ditt ledarskap när du ska leda andra

Under våra ledarskapsutbildningar får du lära dig mer om hur du ska göra för att både strukturera ditt arbete och bli mer effektiv och framgångsrik som ledare och chef.

På Mercuri International tar vi avstamp i det Utvecklande Ledarskapet och vår starka övertygelse är att ett hållbart ledarskap på sikt även blir ett lönsamt ledarskap när det kommer till att leda andra.

Utveckla ditt ledarskap

Forskning säger att mer än hälften av alla som väljer att sluta på sina jobb gör det på grund av relationen till sin chef. En av anledningarna till att det är så viktigt att satsa på utveckling av ledare.

I en värld som är i konstant förändring och utveckling och många av oss arbetar mer på distans krävs det mycket för att lyckas som ledare och för att leda andra. Vi arbetar med utbildning för ledare på alla nivåer och finns här för att hjälpa er med vad ni än behöver.

Vilken är den bästa ledarskapsutbildningen?

Självklart finns det inte ett enda svar på den frågan! Men vi ger dig gärna råd och hjälper dig att ta reda på vilken utbildning som passar bäst för dig. Vi har stor förståelse för hur de är att leda andra och vi jobbar med ledare på alla nivåer. Därför är vi säkra på att vi har utbildningen för dig.

Vi har något både för dig som leder andra utan att vara chef, som till exempel projektledare, för dig som är helt ny chef eller för dig som har lett andra en längre tid men vill fortsätta att utvecklas i ditt ledarskap. Vi jobbar också med ledare som i sitt jobb behöver leda andra ledare, det vill säga Indirekt Ledarskap.

Ledarskapskurser för dig som vill leda andra

Vad gör man på en ledarskapsutbildning?

Nedan hittar du några av de moment som du hittar i våra ledarskapskurser. Vi varvar korta teoripass med gruppdiskussioner, erfarenhetsutbyte mellan er ledare och kursledaren, egen reflektion, träning med praktikfall, grupparbeten och återkoppling. I utbildningen ger vi dig allt vad som krävs för att lyckas i ditt ledarskap. Under en utbildning får du många tillfällen att ställa frågor till både ledarskapsutbildare och andra deltagare.

Vi vet att en utbildning ger störst effekt när du får möjlighet att praktiskt använda din nya kunskap som ledare så mycket som möjligt innan du ska tillbaka till jobbet för att leda andra.

Lärteam

Ofta jobbar vi med så kallade lärtema vilket betyder att du under kursen kommer att träffa andra deltagare ur din kurs i ett lärteam för grupparbeten och ha gemensamma övningar kopplade till ledarskap. Eftersom ni alla jobbar med att leda andra brukar dessa träffar vara väldigt uppskattade och ni lär mycket av varandra. Vi går igenom varandras erfarenheter som ledare och vilka utmaningar som finns. Du har givetvis tid och möjlighet att ställa frågor.

Personlig coaching

Under många av våra utbildningar ger din utbildningsledare dig 30 minuter personlig coaching kring den personliga handlingsplan du gör under utbildningen samt implementering av de verktyg du får med dig som ledare.

Träna med skådespelare

Att få träna med skådespelare i en ledarskapskurs är ett värdefullt tillfälle att provflyga dina nya kunskaper innan du kommer hem i vardagen. Det blir hjärta och mage på en och samma gång och ett bra sätt att träna på de teorier du lär dig under utbildningen och få dem att kännas på riktigt!  

Du möts du av flera olika utmanande situationer som vi vet kan vara svåra för en chef att hantera när man ska leda andra.

Ibland tränar ni i smågrupper och får ett case som gruppen tillsammans får förbereda sig kring. Precis som i verkligheten har du inte all information från början, så när skådespelaren kommer in kan en del oväntade saker inträffa.

Skådespelarna visar med mimik, tonfall och kroppsspråk hur nöjda de är med dig som chef. Oavsett hur du som utbildningsdeltagare reagerar viker skådespelarna inte en tum från sin roll. I gruppen ger ni varandra hjälp att hitta lösningar så att ni vet vad ni behöver göra. Du har möjlighet att ta en ”time-out”/säga stopp och bolla alternativa lösningar med andra utbildningsdeltagare i din ledarskapskurs.  Skådespelaren fryser då bara och tar sedan vid exakt där ni slutade i precis samma känsloläge. 

två Ledarskapskurser för dig som ledare som ska leda andra

Vad är olika ledarstilar?

Idag finns det många olika typer av ledarstilar att följa för dig som jobbar som ledare och som ska leda andra. Det finns flera olika ledarstilar som används i praktiken och som det ofta talas om när det kommer till att leda andra, men det finns tre stycken stilar som den amerikanske psykologen Kurt Lewin tog fram år 1939 med hjälp av en grupp forskare.

De vanligaste ledarstilarna

  1. Auktoritär ledarstil
  2. Demokratisk ledarstil
  3. Delegerande ledarstil

Den stil du applicerar på ditt ledarskap som ledare berättar något om din personlighet, men dina medarbetares resultat hänger även på hur effektivt du som ledare kan bolla med och använda dig av alla dessa stilar.

Eftersom en bra ledare alltid använder sig lite av alla ledarstilar är det som du bör sträva efter att behärska. På Mercuri International kallar vi det för Flexibelt Ledarskap och är något vi pratar mycket om när du går på ledarskapskurs med oss.

Vad är Flexibelt Ledarskap?

Som ledare behöver du vara skicklig på att skapa resultat genom andra och få dem att själva veta vad de behöver göra. I din roll möter du människor som har olika behov av ledarskap. En del klarar sina arbetsuppgifter utmärkt nästan utan att du som ledare behöver stötta dem och andra behöver du vara ”nära” och ge mycket feedback och stöttning för att de ska klara av uppgiften.

Det flexibla ledarskapet handlar om att du ska bli ännu bättre på att bedöma vilken typ av s.k. ledarstil dina medarbetare behöver för att bli framgångsrika. Begreppet ledarstil betyder att du, utifrån medarbetarens utvecklingsnivå, behöver kunna använda olika sätt att kommunicera med dina medarbetare och kollegor. Det handlar om allt från att vara väldigt instruktiv till att fullt ut delegera och inte ”ha fingrarna i syltburken”!

Att kunna anpassa sin ledarstil till medarbetarens behov av ledarskap är, tillsammans med god coachförmåga, en viktig byggsten i det utvecklande ledarskapet (UL) som ligger som en grund för vårt synsätt kring ett effektivt ledarskap på 2000-talet.

Ledarskapskurser där du får lära mer om två svåra samtal

Utveckla ditt ledarskap med Mercuris ledarskapskurser

Nedan hittar du en sammanfattning av de ledarskapskurser vi erbjuder i vårt öppna utbildningsprogram. Under kurserna får du lära dig allt från feedback till motivation, kommunikation eller hur du hanterar svåra samtal. Vad ska du göra när en medarbetare inte sköter sina arbetsuppgifter?

Leda andra utan att vara chef

Det här är en ledarskapskurs för dig som till exempel leder andra människor i ett projekt mot ett gemensamt mål utan att ha ett formellt mandat, till exempel i rollen som projektledare. Denna roll ställer stora krav på ditt ledarskap och är inte alltid lätt. Hur får du människor som inte måste göra som du vill att jobba med dig mot samma mål och leverera resultat?

Det här är färdigheter som behövs för dig som jobbar med projektledning i olika former och du får många värdefulla verktyg. Detta innehåll är något du kan ta del av i våra företagsanpassade utbildningsprogram.

Läs mer om hur vi kan jobba företagsanpassat med utbildning tillsammans med din organisation

ledarskapskurser för dig som vill leda andra två

Ny som chef

Ny som chef är en utbildning för dig som är ny som chef, tilltänkt eller blivande chef och längtar efter rätt förutsättningar för din nya roll – helt enkelt en verktygslåda för ditt ledarskap!

För att kunna leda andra och bli en bra ledare och chef krävs motivation, mod och lust, men också nya kompetenser och bra praktiska redskap. Det här är en utbildning som kommer ge dig en flygande start när du är ny som chef och vill utvecklas i ditt ledarskap, så att du kan leda medarbetare till nästa nivå och vet vad du behöver göra som chef.

Läs mer om vår utbildning Ny som chef

Coachande Ledarskap

En utbildning för dig som är ledare eller leder andra och som vill lära dig coacha på riktigt! Ta nästa steg emot att bli en framgångsrik coach och lär känna dina medarbetare och deras verklighet genom ett coachande förhållningssätt i ett riktigt bra samtal.

Du ställer frågor, sätter dig in i dina medarbetares situation och låter dem hitta egna svar till sina problem och lösa dem på sitt sätt. Vi blandar virtuella och fysiska träffar med digitala moduler fulla av bra tips för att utveckla din kompetens inom coaching. Coaching är en otroligt viktig byggsten att behärska när du ska leda andra och det kan du lära dig i under denna ledarskapsutbildning.

Läs mer om vår utbildning Coachande ledarskap

Utvecklande Ledarskap

Vår utbildning Utvecklande Ledarskap – UL, är en ledarskapsutbildning som vi erbjuder i samarbete med Försvarshögskolan och som passar bra för dig som är chef och vill utvecklas och nå resultat i ditt ledarskap. Du får en ökad insikt om dina egna ledarbeteenden och verktyg där du lär dig hur du kan jobba med dina medarbetares utveckling med mål att nå högre effektivitet, bättre resultat och mer arbetsglädje i organisationen eller arbetsgruppen. Utvecklande Ledarskap handlar om att ge frihet utan att detaljstyra dina medarbetare.

UL – Utvecklande Ledarskap – ger också insikter kring hur du uppfattas kunna hantera stress och vilka beteenden du behöver förändra när du ska leda andra.

Läs mer om vår utbildning Utvecklande Ledarskap

Framgångsrikt ledarskap

Vi har även utbildningar som går bra att gå på distans. Vår utbildning Framgångsrikt Ledarskap är digital och passar bra för dig som själv vill bestämma tid och plats för ditt lärande.

Läs mer om utbildningen Framgångsrikt Ledarskap.

Indirekt Ledarskap

Att leda andra chefer kallas för Indirekt ledarskap (IL) och är alltså när du har en eller flera organisatoriska nivåer mellan dig och medarbetarna. Du sitter till exempel i ledningsgruppen eller är mellanchef.

Ledarskapet innebär olika utmaningar och svårigheter beroende på var i organisationen det utövas. Det indirekta ledarskapet skiljer sig på flera sätt från det direkta ledarskapet. Förutom det rent fysiska avståndet till medarbetarna, handlar det även om att både kunna fatta snabba beslut här och nu, tänka strategiskt och fatta långsiktiga beslut.

Som mellanchef måste man kunna balansera såväl direktiv uppifrån som krav nedifrån.

Detta innehåll är något du kan ta del av i våra företagsanpassade utbildningsprogram.

Läs mer om hur vi kan jobba företagsanpassat med utbildning tillsammans med din organisation

Läs mer om våra ledarskapskurser

Vill du ta nästa steg som ledare och utveckla din förmåga att leda andra? Läs mer om våra utbildningar inom ledarskap.

Företagsanpassade utbildningar inom ledarskap

Är ni flera personer på företaget som vill gå ledarskapsutbildningar? Det gör att vi tillsammans med er kan företagsanpassa ert eget ledarskapsprogram

Läs mer om hur vi kan jobba företagsanpassat med ledarskapsutbildningar för din organisation

OM OSS

Mercuri International erbjuder faktabaserad kunskap om de mest centrala faktorerna för att skapa en högpresterande säljorganisation inom B2B och gör det varje år möjligt för företag i över 50 länder att bli mer effektiva när det kommer till försäljning och ledarskap.

Med oss får du tillgång till den senaste forskningen, smarta verktyg och personlig rådgivning av våra experter. Vi arbetar såväl lokalt som globalt och erbjuder våra kunder både kundanpassade lösningar och branschexpertis.

Vi låter resultat växa genom människor och ger er de processer som krävs för att ni ska kunna tackla era försäljningsutmaningar. Läs mer om oss och få mer information här