Vad är en säljutbildning?

En säljutbildning stärker dina försäljningsfärdigheter och handlar om att lära sig att förstå och möta kundens behov, bygga starka relationer, och bli en övertygande kommunikatör. Den omfattar ämnen som kundförståelse, produktkunskap, försäljningstekniker, relationsbyggande, försäljningsprocessen samt tids- och resurshantering.

Våra utbildningar kan anpassas för olika branscher och erfarenhetsnivåer och erbjuds i olika format, inklusive workshops och onlinekurser, med målet att öka säljarnas kompetens och därigenom förbättra företagets försäljningsframgång.

Vad är en säljutbildning? – Mercuri

Vilka säljutbildningar kan man välja på?

Mercuri International erbjuder flera olika säljutbildningar som alla anpassas efter din erfarenhets- och kunskapsnivå.

Grundläggande Försäljning

Utbildning i grundläggande försäljning för dig som är ny som säljare och snabbt vill bli framgångsrik i din nya roll, men även för dig som redan arbetar som säljare och vill stärka dina kunskaper. Vi blandar lärarledd undervisning med digitala moduler som du gör på egen hand.

Läs mer om vår utbildning Grundläggande Försäljning

Värdebaserad Försäljning

Utbildning där du får en förståelse för hur du kan arbeta med värdebaserad försäljning med dina kunder. Du lär dig mer om hur du kan skapa värde för kunden, bland annat genom att utmana kunden och ställa de frågor som både stärker förtroendet i relationen, svarar på deras problem och utvecklar affärsmöjligheterna. I kursen går vi igenom hur du fokuserar på att skapa värde, istället för att bara sälja en produkt.

Läs mer om vår utbildning Värdebaserad Försäljning

Key Account Management

Utbildning för dig som är på väg in i rollen eller har rollen som KAM idag och vill fortsätta att utvecklas. Utbildningen ger kunskaper och färdigheter i hur företagets nyckelkunder ska struktureras och organiseras för att du ska nå framgång och utveckla din försäljning och ditt key account managementarbete.

Läs mer om vår utbildning Key Account Management

Certifierad Försäljningschef

Säljchefsutbildning för dig som vill leda ett sammansvetsat säljteam och medarbetare som mår bra, har roligt tillsammans och dessutom når uppsatta mål. Under denna utbildning får du studera och lära dig nya verktyg och modeller som kommer att förenkla ditt arbete som ledare och få dig att arbeta effektivt. Vi blandar fysiska träffar med digitala moduler som du gör online på egen hand.

Läs mer om vår utbildning Certifierad Försäljningschef

Varför gå en säljutbildning?

En säljutbildning är fördelaktig på många sätt. Genom att gå en säljutbildning kan du förbättra dina försäljningsfärdigheter och lära dig att identifiera möjligheter, stänga affärer och bygga långsiktiga kundrelationer.

Det är inte bara en väg till personlig utveckling utan också ett verktyg för att öka försäljningsresultaten och därigenom öka intäkterna och lönsamheten. Dessutom hjälper en säljutbildning dig att anpassa dig till förändringar i affärsvärlden, där nya trender och teknologier ständigt utvecklas.

Genom att fokusera på kundnöjdhet och förbättra din kommunikationsfärdighet kan du öka ditt självförtroende och effektivt hantera tid och resurser. En säljutbildning är en investering som inte bara stärker individens färdigheter utan också bidrar till företagets övergripande framgång genom att anpassa sig till en dynamisk affärsmiljö.

utbildning som ger bra kunskap om säljprocesser
säljer du mot företag

Vem behöver en säljutbildning?

Kort svar – Alla!

Nya säljare kan få en stark grund och grundläggande färdigheter, medan erfarna säljare kan dra nytta av att uppdatera sina kunskaper med nya metoder och trender inom branschen. För företagsledare och entreprenörer ger en utbildning förståelse för försäljningsprocessens möjlighet att effektivt leda säljteam och nå företagets övergripande mål.

Även kundtjänstpersonal kan dra nytta av säljutbildning genom att förstå kundernas behov och därigenom öka kundnöjdheten. Företagsrepresentanter och marknadsförare kan förbättra sina säljtekniker för att effektivt kommunicera och påverka potentiella kunder.

Egna företagare och småföretagsägare kan dra nytta av grundläggande försäljningsprinciper för att själva driva försäljningen eller träna sin personal.

En säljutbildning är en investering som passar både nybörjare och erfarna yrkesverksamma, från säljare till ledare. Det är en väg till professionell utveckling och kan positivt påverka både individens och företagets framgång inom försäljning.

8 fördelar med att gå en säljutbildning

Att genomgå en säljutbildning kan erbjuda en rad fördelar för både individer och organisationer. Här är några av de främsta fördelarna med att delta i en säljutbildning:

  1. Förbättrade färdigheter: En säljutbildning fokuserar på att utveckla och förbättra försäljningsfärdigheter, inklusive kommunikation, förhandling, relationsskapande och stängningstekniker. Detta gör säljare mer kompetenta och självsäkra i säljprocessen.
  2. Ökad försäljningsproduktivitet: Genom att lära sig effektiva försäljningsmetoder och strategier kan säljare öka sin produktivitet. De blir bättre på att hantera sina arbetsuppgifter och kan arbeta mer målinriktat för att uppnå försäljningsmål.
  3. Bättre kundrelationer: Säljutbildningar fokuserar ofta på att bygga och underhålla starka kundrelationer. Detta inkluderar att förstå kundens behov, hantera invändningar och skapa långsiktiga förtroendefulla relationer. Starka kundrelationer leder till lojalitet och upprepade affärer.
  4. Förståelse för köpprocessen: Genom att förstå hur köpprocessen fungerar kan säljare bättre anpassa sina strategier till kundernas behov. Detta inkluderar att kunna identifiera var kunden befinner sig i köpprocessen och anpassa kommunikationen därefter.
  1. Ökat förtroende och motivation: När säljare förbättrar sina färdigheter och når sina mål genom utbildning, kan det öka deras självförtroende och motivation. Detta har en positiv inverkan på deras arbete och prestation.
  2. Bättre avslutningsförmåga: Du lär dig att avsluta affärer på ett framgångsrikt sätt. Säljutbildningar fokuserar ofta på att förbättra avslutningstekniker och hjälpa säljare att övervinna invändningar.
  3. Anpassning till förändringar: Affärsvärlden förändras ständigt, och en säljutbildning kan hjälpa säljare att anpassa sig till nya trender, kundbeteenden och marknadsförutsättningar.
  4. Bidrag till företagets framgång: En säljutbildning kan vara en investering som ger avkastning genom att förbättra försäljningsresultat och därmed bidra till företagets övergripande framgång.

Vad händer efter en säljutbildning?

Efter en säljutbildning kan du vänta dig flera positiva förändringar, men det är så klart helt upp till dig att börja använda dina nya kunskaper.

I våra utbildningar gör du ofta en egen handlingsplan med tydliga mål och steg, som hjälper dig att tillämpa de mest relevanta insikterna. Formulera mätbara mål för att utvärdera ditt framsteg, och öva regelbundet för att förstärka dina nya färdigheter.

Använd dina kunskaper i praktiken genom kontinuerlig övning och uppföljning. Sök mentorskap och stöd från kollegor, och efterfråga feedback från kunder och teammedlemmar för att finjustera din strategi. Delta i uppföljningsutbildningar för att fördjupa dina färdigheter och använd teknologiska verktyg, som CRM-system, för att organisera och spåra dina säljaktiviteter.

Reflektera regelbundet över dina framsteg och erfarenheter och var flexibel nog att anpassa din strategi. Glöm inte att fira dina framgångar, oavsett storlek. Genom att systematiskt integrera dina säljkunskaper och ständigt sträva efter förbättring kan du maximera effekterna av din säljutbildning och främja långsiktig professionell utveckling.

kommer till avslut

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra säljutbildningar och funderar på vilken säljutbildning som kan passa dig bäst? Tveka inte att kontakta oss så hjälper våra rådgivare dig att hitta rätt!


Vad är en säljutbildning? Vanliga frågor och svar!

Vad gör man på en säljutbildning?

En säljutbildning inkluderar aktiviteter och övningar för att förbättra försäljningsfärdigheter. Deltagarna får grundläggande principer som försäljningsprocessen och kundanalys. Träningen fokuserar på att utveckla relationer och förståelse för produkter samt att lära sig olika försäljningstekniker. Praktiska övningar och rollspel ingår för att tillämpa teori i realistiska scenarier.

Hur mycket kostar en säljutbildning?

Mercuri Internationals säljutbildningar ligger mellan 2500 och 69.900 kronor.

Hur lång är en säljutbildning?

De öppna utbildningarna sträcker sig mellan 1 och 7 dagar.

Varför gå en säljutbildning?

En säljutbildning är värdefull för att förbättra och finslipa dina försäljningsfärdigheter, öka försäljningsresultaten, anpassa dig till marknadstrender, bygga starka kundrelationer, förstå köpprocessen och öka ditt självförtroende. Det är en investering i din professionella utveckling som kan översättas till ökad framgång inom försäljning och bidra till att uppnå dina karriärmål.

Vilken säljutbildning är bäst för mig?

Valet av bästa säljutbildning är personligt och beroende av dina specifika behov och karriärmål. Faktorer som erfarenhetsnivå, branschspecifik inriktning, online eller fysiskt format, specialiserade försäljningsområden, certifieringsmöjligheter och personliga referenser spelar alla en roll. Innan du väljer, överväg noggrant hur utbildningen matchar dina befintliga färdigheter och hjälper dig att nå dina mål inom försäljning.

träning i sälj